welkom en doe mee!

1 minuut geconcentreerd luisteren bevordert de leerprestaties en creativiteit van de leerlingen. ‘Luister!Oren een fantastisch leermiddel; ‘Mijn klas zag er elke dag naar uit.’

 

wat is het

Leermiddel

Luister!Oren is een leermiddel dat leerlingen helpt hun creativiteit en leerprestaties te ontwikkelen. Het gebruikt muziek en geluiden als inspiratiebron om de leerlingen geconcentreerd te laten luisteren, reflecteren en verbeelden (in taal, beeld, idee). Luister!Oren laat hen ook kennis maken met een wereld vol muziek en geluiden.

Eenvoudige digibord-app

Luister!Oren is een innovatieve digibord-app voor alle klassen van het basisonderwijs. De app bevat diverse geluidsfragmenten met per fragment open vragen, informatie en lesmaterialen. De leerkracht krijgt een duidelijk en goed toepasbaar pakket; de app is makkelijk in gebruik en helder vormgegeven.

Luistervaardigheid-tool

Luister!Oren is een instrument dat actief en creatief luisteren stimuleert. Leerlingen luisteren 1 minuut geconcentreerd naar een geluidsfragment. Aan de hand van drie vragen praten, schrijven ze erover; of ze tekenen, verbeelden, of gaan op zoek...

De wereld aan geluiden en muziek

De 1 minuut geluidsfragmenten zijn heel divers en aansprekend voor leerlingen en leerkrachten. Van klassieke muziek tot sport, van natuur tot straat(muziek)opnames; herkenbaar en verwonderend.

‘Onze school is heel multicultureel. De luisterervaringen hebben ons geholpen om de wereld in zijn geheel te vieren’.

Het leermiddel is in Engeland ontwikkeld en succesvol ingezet. Ontwikkeld door Sound and Music met de titel Minute of Listening, heeft het in Engeland al 20.000 leerlingen geïnspireerd.

Geef je nu op en doe mee!

Groep 2
Groep 4
Groep 6
Groep 8
Docent en directeur
Klassenfilmpje 2017

waarom het gebruiken

Luister!Oren is een leermiddel dat leerlingen helpt hun creativiteit en leerprestaties te ontwikkelen.

Creativiteit

1 minuut luisteren naar een onbekend geluid - of muziekfragment. Wat maakt dat los in de hoofden van de leerlingen? Het wekt de nieuwsgierigheid van de leerlingen; laat de creativiteit opborrelen!

Taal, tekenen en andere vakken

Luister!Oren sluit naadloos aan bij de andere lessen, zoals taal, tekenen, wereldoriëntatie, muziek. Bepaal zelf waarvoor, hoe vaak en hoe lang je Luister!Oren inzet. Ervaringen in Engeland wijzen op een positieve invloed op de concentratie, prestaties, communicatieve en kunstzinnige vaardigheden van leerlingen.

‘De meest opvallende verbetering was hun vocabulaire om de geluiden te beschrijven’
‘Ik gebruikte eerst mijn verbeelding en herinnering voordat ik uitvond wat het was’

Vaardigheden 21e eeuw

Luister!Oren is meer dan een kennismaking met een wereld vol muziek en geluiden. Het helpt uw leerlingen hun concentratie en creativiteit te ontwikkelen, onmisbare vaardigheden voor de 21e eeuw.

Focusmoment

Luister!Oren is een krachtig focusmoment. Aan het begin van de dag; als overgang van het ene vak naar het andere vak; voor een open-mindset; als invulling van vrije ruimte; als leerlingen van buiten, van gym komen en tot rust moeten komen.

‘Mijn klas zag er élke dag naar uit; het hielp de leerlingen echt op gang te komen’

Geef je nu op en doe mee!

Hoe gebruik ik het?

hoe te gebruiken

Hoe te gebruiken

Elke dag, een vast tijdstip – minimale voorbereidingstijd.
Uit ervaring kunnen we zeggen dat elke dag op een vast tijdstip het beste werkt. Je bepaalt uiteraard zelf hoe lang en hoe vaak je Luister!Oren inzet. De herhaling is de kracht!

‘Het heeft ons geholpen om luistervaardigheden te ontwikkelen met een minimale voorbereidingstijd. Een fantastisch leermiddel!’

Start, tussendoor, afsluiting

1 minuut luisteren kan altijd. Als de start van een les, van de dag. Begin een vak, aardrijkskunde of biologie met een specifiek geluid uit een bepaald land of plaats of uit de natuur. Of als overgang tussen twee vakken, of dagdelen. Je kunt er ook een les schrijven, tekenen, muziek aan koppelen!

Stap 1.

Altijd het luisteren, het waarnemen.

Stap 2.

Het vertalen van de beelden. Behandel met de leerlingen de drie vragen; ze oefenen mondelinge- en luistervaardigheden. De leerlingen kunnen het geluid ook eerst beschrijven of tekenen op het werkblad.

Stap 3.

Het verbinden met een regulier vak. Geef de leerlingen een opdracht om hun verbeelding te koppelen aan het opzoeken en presenteren van informatie, of aan kunstzinnige vaardigheden.

Eenvoudig én leuk

Luister!Oren is eenvoudig. Zowel de opzet van de methode, als de werking van de app. In de les gebruik je de app omdat daar al het basismateriaal in staat. In de handleiding en op de website staan leuke tips, voorbeelden ter inspiratie.

Techniek

Voor een goed gebruik van Luister!Oren is een digibord en goede geluidsversterking nodig. Je speelt de app af vanaf je computer. De app wordt je toegestuurd met daarbij een heldere uitleg hoe deze op je computer te installeren.

Geef je nu op en doe mee!

Meer inspiratie voor Luister!Oren in de klas

luister!oren biedt inspiratie

Dagelijks doen

De kracht van Luister!Oren is het herhaaldelijk doen, bij voorkeur dagelijks, op een vast tijdstip. Dit blijkt uit de evaluaties die zijn gehouden (zie ook de uitspraken hieronder).

De luisterplek

Betrek in de voorbereiding de leerlingen om samen de klas goed in te richten. Een fijne plek en houding om aandachtig te luisteren. Wat zou hen goed helpen bij het luisteren? Tip: goede geluidsboxen – op een vaste plek - zijn belangrijk!

De inleiding

Wat is luisteren? Sta eerst eens stil bij die vraag. Maak leerlingen bewust van van geluid is. Hoe zij het ervaren. Daag de leerlingen uit om geluiden in worden te vertalen.

Leuke start (oefeningen)

Luister naar je eigen klaslokaal: Dit is een goede manier om het luisteren, in stilte en geconcentreerd, te introduceren. En laat de leerlingen de geluiden tekenen, verwoorden. Bedenk een geluid: daag uw klas uit om aan een bepaald geluid te denken. Noem bijvoorbeeld het geluid van een fontein in een park. Welk beeld hebben zij bij dat geluid?
Maak woordenschat-kaarten: noteer woorden die de leerlingen gebruiken als ze over geluid en muziek praten op kaarten en hang die op.

Twee citaten van enthousiaste leerkrachten:

‘Mijn klas werd steeds enthousiaster en ze durfden zich echt te uiten (soms waren de verlegen leerlingen het meest expressief!). We hadden geweldige discussies in de klas over de geluiden en de geluiden verbeeld in tekeningen of tekens. Ik zag dat de leerlingen zich vrij voelden om zich uit te drukken in taal, tekeningen en bewegingen. Dat zorgde voor een geweldige sfeer in de klas’.

‘Het is een geweldige ervaring geweest die echt de kinderen heeft verrijkt. Onze school is heel multicultureel, met vele landen en culturen vertegenwoordigd. De luisterervaringen hebben ons geholpen om de wereld in zijn geheel te vieren. Het heeft ons geholpen om luistervaardigheden en de waardering voor muziek te ontwikkelen met een minimale voorbereidingstijd. Een fantastisch leermiddel!’.

Natuurlijk hebben we nog meer voorbeelden en tips. Schrijf je snel in, dan ontvang je een handleiding met nog veel meer inspiratie, gebaseerd op de Nederlandse lespraktijk.

doe mee

Luisterpakket #1

Heb je je al eens afgevraagd hoe meer dan 3000 appeletende mensen klinken? Dit luisterpakket bevat naast veel mooie muziekfragmenten ook natuurgeluiden en geluidskunstenaars. Van Tsjaikovsky tot keelzang, van grijze zeehonden tot hoorspel.

Luisterpakket #2

Mierengeluiden? En hoe klinkt Miles Davis? Klassieke muziek geeft weer andere verbeeldingen dan het Wildebeest, of dan Björk. Met ons tweede luisterpakket maken jullie kennis met- en leren jullie over diverse muziek- én diersoorten. Soms bevinden jullie je heel ergens anders op de wereld…

Kosten

De kosten zijn per pakket € 60 (introductieprijs), voor een heel jaar, voor alle groepen! Elk luisterpakket bevat 60 verrassende geluidsfragmenten. Daarbij worden lesmaterialen, lessuggesties en een handleiding geleverd.

Korting

Luisterpakket # 1 én #2 kan je tot 1 juli 2017 aanschaffen voor een € 99 abonnement. Je kunt ze dan tot 1 juli 2018 gebruiken. Stel je hebt al een luisterpakket aangeschaft, dan kun je het 2e luisterpakket bijbestellen. Je betaalt dan in totaal € 99. Na 1 juli 2017 wordt de prijs € 75 per pakket.

(V)oorproeven?

Je kunt ook als school een proefpakket (5 geluiden) gratis bestellen. Luister!Oren moet je echt doen om overtuigd te raken van de kracht en de creativiteit!

ik bestel